تیتر روزنامه های کره جنوبی

سئول، 28 ژانویه (یونهاپ) -- اینها عناوین روزنامه های کره ای 28 ژانویه هستند.

روزنامه های کره ای زبان
-- به لطف سال 2055 در این (کیونگ هیانگ شینمون) )
-- stand 2055; اصلاحات (Kookmin Daily)
-- 2 سال با انجام اصلاحات (Donga Ilbo)
-- "بمب مشارکت" اگر نباشد (Segye Times)
-- اتفاقاً 2055 تمام می شود.
2 سال (چوسون ایلبو)
-- 2055 را رعایت کنید و اگر اصلاحات به تعویق بیفتد (جونگ آنگ ایلبو)
-- "شرورهایی که دایره قطب شمال را آزار می دهند، زمین شما را آزار می دهند!" (Hankyoreh)
-- استارتاپ 'جوجه اردک زشت' an Emmy (Hankook Ilbo)
-- هنگ کنگ; شرکت ها، گردشگران روستا (روزنامه شرکت Maeil)
-- اصلاحات به تعویق افتاد; سالهای بازنشستگی (روزانه کره)
(END)

دیگران چه میبینند
راهنما