کره ای

20

1902 -- A بین سئول و اینچئون است.

1958 -- نمایش شبکه ای هوانوردی پروازهای بین سئول و ججو را آغاز کرد.

1999 -- کیم دائه جونگ یک کیزو اوبوچی ژاپنی را در چئونگ وا دائه ریاست جمهوری نگه می دارد.

2011 -- بافت سرمایه گذار آمریکایی به کره می رسد که شامل یک میونگ می شود.
-bak.

2013 -- یک روش باعث خرابی آشکارساز در ایستگاه های تلویزیونی KBS، MBC و YTN می شود.
بانک های Shinhan، Nonghyup و Jeju.
و وابستگان آنها.
کره ای به این نتیجه رسید که کره حمله هکری را معکوس کرده است.

2018 -- کره با یک گروه چارت 160 نفره، چو یونگ پیل تازه و کی پاپ Velvet موافقت می کند، پیونگ یانگ از قبل کنسرت برگزار می کند.
آوریل بین کره ای.

(END)

دیگران چه میبینند
راهنما