بازسازی سقف ساختمان مقاله‌ها

ویدئو بازسازی ساختمان

بازسازی سقف ساختمان مقاله‌ها

2- پیمانکار بازسازی ساختمان مسئول تهیه وسایل ایاب و ذهاب و غذا برای پرسنل وجود بوده و کارفرما در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت . 

5-پیمانکار بازسازی ساختمان ضمن تعهد به بیمه مسئولیت کلیه کارگران در مسکن کار ، مسئول حفظ روان پرسنل وجود در در محل کار بوده و موظف است کلیه لوازم ایمنی و حفاظت لازم را در اختیار پرسنل خود قرارداده و آموزش لازم کرانه استفاده از وسایل ایمنی خود داده و مراقبتهای لازم را در درازا مدت اجرای قرارداد یا تعلیق بنحو احسن بعمل آورد .    

6-پیمانکار در بازسازی ساختمان در صورت تاخیر در تحویل مکلف است روزانه دویست هزار تومان به آغاز وجه التزام به صاحب‌کار ادا نماید و در صورتی که هر کدام از تعهدات قرارداد که در جدول الحاق مشخص شده است را انجام ندهد متعهد است به‌اندازه یک و نیم برابر پول تعیین شده به منظور انجام آن کفالت به کارفرما پرداخت نماید.

بازسازی ساختمان چیست

بازسازی ساختمان در یزد

بازسازی ساختمان یعنی چه

صنعت بازسازی ساختمان

بازسازی ساختمان در صادقیه

اصطلاحات بازسازی ساختمان

اجرت بازسازی ساختمان

اصول بازسازی ساختمان

بازسازی ساختمان به انگلیسی

بازسازی ساختمان اموزش

بازسازی ساختمان اهواز

شرکت بازسازی ساختمان هیراد کو بازسازی منزل ارزان

بازسازی ساختمان از صفر تا صد

بازسازی ساختمان اصفهان

هزینه بازسازی ساختمان قدیمی

بازسازی نمای ساختمان های قدیمی

شرکت بازسازی ساختمان هیرادانا

شرکت بازسازی ساختمان هیراد کو

دیگران چه میبینند
راهنما