کشتی سازی کره و مهندسی فراساحل Q4

سئول، 7 فوریه (یونهاپ) -- شرکت کشتی سازی و مهندسی فراساحل کره در سه ماهه چهارم 212.
3 تریلیون وون (168.
9 میلیون دلار آمریکا) سه شنبه در مقایسه با اکتبر تا دسامبر سال قبل.

117.
1 میلیارد بود، در مقایسه با 696.
7 میلیون وون قبل، اولین تیم یک پرونده.
فروش 10.
9 درصد 4.
94 تریلیون وون.

(END)

دیگران چه میبینند
راهنما