492 مورد COVID-19 را گزارش می دهد

سئول، 10 سپتامبر (یونهاپ) -- 492 مورد دیگر کووید-19 در کره شنبه، تعداد موارد همراه با اعضای آن 270,187 مورد، گفته شد.

موارد شامل 387 مورد ارتش، 34 مورد نازک بود.
هوا و 28 مورد نیروی دریایی.

به ترتیب 27 مورد یگان وزارتخانه، 15 مورد برون گروه و وزارت وجود دارد.

در حال حاضر، 3588 مورد درمان هستند.

[email protected]
co.
kr
(END)

مقالات مرتبط ارتش 619 مورد COVID-19 را گزارش می دهد ارتش 897 مورد COVID-19 را گزارش می دهد ارتش 898 مورد COVID-19 را گزارش می دهد ارتش 383 مورد COVID-19 را گزارش می دهد

دیگران چه میبینند
راهنما