کره جنوبی، فرانسه به گرمی از صنایع نوآورانه فناوری صحبت می کنند

سئول، 22 سپتامبر (یونهاپ) -- کره و فرانسه ترکیبی از زمینه‌های فن‌آوری‌های چرخشی به این ترتیب و باتری، پنجشنبه را پذیرفتند.

این کنسرت در طول صنایع نوآورانه کره-فرانسه سئول برگزار شد.
به گفته تجارت و انرژی 47 شرکت کره ای و 37 شرکت فرانسوی در این جلسات یک روزه شرکت کردند و افزودند که 200 مقام و 200 مسئول و کشورهای کره و فرانسه 40.
8 میلیون وون (28.
97 میلیون دلار آمریکا) و پروژه های خودروهای خودران، خیریه و همگرایی، و طرفین به نتایجی دست یافتند، به عنوان مثال محصولات نوآورانه با هم، بر اساس

a گفت: "کشورها هیدروژن، مدیریت، کیت و بخش های نیمه خمیده را پروژه می کنند و به متانول و مسائل پاسخ می دهند.
"

[email protected]
yna.
co.
kr
(END)

دیگران چه میبینند
راهنما