پاییز 3 سپتامبر

سئول، 31 اکتبر (یونهاپ) -- در سپتامبر کره جنوبی، اطلاعات واقعی روز دوشنبه نشان داد که خرده فروشی ها و سپس در میان نگرانی های رکود ضرر کرده است.

در ماه سپتامبر 0.
6 درصد کاهش یافت.
بر اساس اطلاعات سخت آمار کره 0.
1 درصد در ماه.

فروش، هزینه، 1.
8 درصد در ماه سپتامبر کاهش یافته است.

2.
4 درصد در ماه، در مقایسه با 8.
8 درصد در ماه اوت، پایه واقعی نشان داد.

[email protected]
co.
kr
(END)

دیگران چه میبینند
راهنما