تئاتری Young-ae "Maestra"

سئول، 21 نوامبر (یونهاپ) -- گروه موسیقی یانگ آئه سریال کره ای، به طور آزمایشی "Maestra"، منابع دوشنبه.

تلویزیون فرانسوی "فیلارمونیا" مستقر است، مهندس ویولونیست که به ارکستر تبدیل شده و با دیگران روبرو می شود.

طبق این منابع، گروه کره ای Raemongraein قصد دارد سال را راه اندازی کند.
.
آنتروپی و گردهمایی تلویزیون هنوز عمیق نبوده است.

غلبه بر ورود «بازرس کو» پخش شده در JTBC 2021.

[email protected]
co.
kr
(END)< /p>

دیگران چه میبینند
راهنما