قرار دادن حقوق در

سئول، 26 دسامبر (یونهاپ) -- برنامه‌هایی که سیاست به دست می‌آورد، نام‌ها، تصاویر و ویژگی‌های مردم را در روز دوشنبه نشان می‌دهد.

رونمایی از فعالیت‌های داخلی که به اصطلاح حقوقی را تعیین می‌کنند.
مقامات گفتند که یک پیش قانون در 6 فوریه، برای ارائه پیش زمینه تأیید هم‌آهنگی.

حقوق طبقه‌بندی می‌شوند، زیرا حقوق به نام، تصویر و جنبه‌های ترویج سودمند آنها طبقه‌بندی می‌شود.

>

با قطع یک قانون، دادگاه‌های کره‌ای پرونده‌های احکام مخالفی را برای جستجوی حقوق صادر کردند.

در بازبینی پیش‌بینی‌شده، افراد در کنار دیگران حقوق خود را نشان می‌دهند.
حقوق غالب و ارثی است و 30 سال ارث.

و تضمین کننده نقض حقوق، به طور مشابه جبران خسارت است.
سرویس‌های شبکه‌ای را به اشتراک بگذارید.
"

[email protected]
co.
kr
(END)

دیگران چه میبینند
راهنما