در کنارگذر وابسته به Bithumb

سئول، 30 دسامبر (یونهاپ) -- یک غارتگر به سختی مستقیماً Bithumb رمزنگاری شده را در جمعه ی خود بدبین کرد و مشکوک به شرکت bwana در شرکت شرکت بود.

شرکت Vidente، با نام خانوادگی به گفته مقامات، پارک، صبح روز سئول خود درگذشت که یک خودکشی آشکار بود.

ویدنت بزرگترین سهامدار شرکت Bithumb است که Bithumb را کنترل می کند.

ادعاهای کانگ جی در مورد مذاکره بوده است.
-yeon، Inbiogen، که بزرگترین Vidente را در اختیار دارد، و خواهر ناتنی Kang Jong-hyun با هم تبانی کردند که شامل قیمت‌ها می‌شود.

طبق گزارش‌ها، خواهر و برادرها کار می‌کردند و حسابداری حمله پیشانی انجام می‌دادند.
دادستان ها Vidente، Inbiogen و شرکت های وابسته را در اکتبر جستجو کردند.

دادستان ها جعبه پودر آن مرگ او هستند.

pbr@yna.
co.
kr
(END)

دیگران چه میبینند
راهنما